Savjet mladih smatra da je školstvu potrebna digitalizacija

O peticiji za besplatne udžbenike koju ovih dana provode karlovački SDP-ovci oglasili su se i članovi Savjeta mladih. Oni smatraju da bi Ministarstvo trebalo osigurati potreban radni materijal kako bi obrazovanje zaista bilo besplatno i dostupno svima. Također smatraju da je školstvu potrebna digitalizacija.

Obrazovanje je prioritetna tema o kojoj se treba brinuti, a Savjet mladih je na svojoj sjednici donio nekoliko zaključaka, ulaganje u obrazovanje ulaganje je u budućnost, potrebno je osigurati dijalog svih strana i detektirati najbolju metodu pomoći lokalne samouprave djeci i mladima, potrebno je detektirati ranjive i potrebite skupine za kupnju udžbenika te se orijentirati na pomoć njima te postupati moralno i socijalno osjetljivo u skladu s trenutnom gospodarskom situacijom.

Ovoj problematici treba pristupiti i sa nacionalne razine, odnosno kroz cjelovitu kurikularnu reformu. Iako na to lokalna samouprava nema direktan utjecaj upravo digitalizacija sustava rezultirala bi puno manjima troškovima i osigurala dostupnost nastavnog materijala učenicima.

Treba omogućiti besplatno obrazovanje, no isto tako treba raspravljati o modelu kojim će se to ostvariti, poručuju iz Savjeta mladih.

Iz Savjeta pozivaju sve strane na dijalog te poručuju kako žele mladima na sve načine kojima raspolažu osigurati dostupnost obrazovanja te potaknuti širu javnost na promišljanje o navedenoj problematici.