Uređene stepenice koje spajaju Grabrik i Donju Švarču

Stepenice i biciklistička staza koje spajaju Grabrik s Donjom Švarčom svakodnevno koriste učenici i stanovnici tog dijela grada. Budući da su se za vrijeme kiše vode slijevale niz same stepenice, Grad je odlučio renovirati ih i urediti odvodnju. Prije samo godinu dana sa Švarče se slijevala voda niz stepenice koje spajaju Grabrik s ulicama Donja Švarča i Slave Raškaj. Zbog dotrajalosti i problema koje je voda stvarala pješacima i biciklistima bilo je potrebno krenuti u obnovu.

Za urediti je ostao još okoliš, a u planu je bilo, kažu u Gradu, to odraditi putem javnih radova.  Uz ove, postoje još jedne stepenice koje prema Grabriku idu s Kovačićevog brda. Njih, kažu u Gradu, također redovito saniraju. Sveukupno stepenice i biciklistička staza dugi su oko 160 metara, a Grad će cijela investicija stajati oko 200 tisuća kuna. Projekt bi trebao biti gotov do kraja rujna.