Osigurana prehrana za još 216 karlovačkih učenika

Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama. Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ciljna skupina su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerske organizacije za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana.

Jedan od gradova u Hrvatskoj u kojoj će se provoditi ovaj projekt je i Grad Karlovac. Cilj je da u našim školama ni jedno dijete ne bude gladno, naglasio je predsjednik Gradskog vijeća Grada Karlovca, Damir Mandić prilikom predstavljanja novog projekta naziva ”Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva” koji će se za 216 učenika provoditi u 8 osnovnih škola na području grada.

Gradu Karlovcu za ovaj projekt iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije odobreno je 240 tisuća kuna, dok se ostatak od 40 tisuća kuna financira iz gradskog proračuna. U Gradu će također na pola radnog vremena biti zaposlena i jedna osoba zadužena za provođenje projekta.

Inače u okviru gradskog socijalnog programa početkom ove godine osigurana je prehrana za 300 učenika a u Gradu procjenjuju da će se taj broj usprkos novom projektu i povećanju subvencija povećavati s obzirom na zahtjeve koji pristižu od strane roditelja, ali i zbog socijalne slika koja se mijenja iz dana u dan.