Novim okvirom Europass do veće vidljivosti vještina i kvalifikacija

Komisija je donijela prijedlog revizije Odluke o Europassu. U okviru Europass na raspolaganju su razni alati i usluge za povećanje transparentnosti vještina i kvalifikacija širom Europske unije. Komisija njegovom revizijom želi pojednostavniti i modernizirati te alate u digitalnom dobu te dodati mogućnost upotrebe velikih podataka za utvrđivanje i predviđanje kretanja na tržištu rada i potreba za vještinama.

Blagostanje Europe ovisi o našem najvrijednijem kapitalu – ljudima. U globalnom gospodarstvu koje se brzo mijenja vještine će biti pokretač naše konkurentnosti i rasta. Europass je jedan od najčešće korištenih i najpoznatijih europskih izvora podataka o vještinama. Od 2005. Europass je na svojim stranicama zabilježio više od 126 milijuna posjeta, s interneta je preuzeto više od 93 milijuna obrazaca dokumenata te je ispunjeno više od 60 milijuna životopisa u formatu Europass, nesumnjivo najpopularnijem alatu. Okvir Europass uključuje i savjetovanje i podršku u državama članicama.

Novi okvir nastavak je te uspješne formule uz dodatak jednostavnih alata za lakše prepoznavanje vještina i kvalifikacija te njihovo predstavljanje na svim jezicima EU-a. Među njima su poboljšani internetski alat za sastavljanje životopisa i profila vještina, besplatni alati za samoprocjenu vještina, prilagođene informacije o obrazovnim mogućnostima u Europi, informacije i podrška u pitanjima priznavanja kvalifikacija te informacije o tome za kojim je vještinama i gdje najveća potražnja na tržištu rada. Novi okvir Europass bit će povezan s drugim alatima i uslugama EU-a u sustavima rada, obrazovanja i osposobljavanja, kao što je portal EURES-a za mobilnost zapošljavanja, koji omogućuju jednostavniju razmjenu informacija i umreženije usluge namijenjene krajnjim korisnicima.

Revizija je dio novog Programa vještina za Europu, koji je objavljen 10. lipnja 2016.

Europass stranicu možete posjetit na linku

http://europass.cedefop.europa.eu/

Sponzorirani članak