Visoki upravni sud odlučio: Za MHE Brodarci potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš

Nakon gotovo tri godine pravne bitke Visoki upravni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu kojom su potvrđeni argumenti Eko Pana da je u slučaju male hidroelektrane Brodarci potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Krajem 2013. godine podnijete su dvije tužbe protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Naime u roku od godinu dana Ministarstvo je donijelo dva oprečna mišljenja, 2011. godine određena je obveza provođenja procjene utjecaja na okoliš u projektu Brodarci, dok je sljedeće godine ukinuto to rješenje.

“U ovom slučaju dogodilo se ponovno odlučivanje o zahvatu o kojemu je već donesena pravomoćna odluka i koja je bila potpuno različita od naknadno nezakonitog rješenja Ministarstva iz 2012. godine što je postao i glavni argument u tužbi Eko Pana. Nažalost, ovaj postupak obilovao je i brojnim drugim povredama postupka od kojih ističemo neobjavljivanje rješenja Ministarstva iz 2012. godine na Internet stranicama Ministarstva. Eko Pan, sve vrijeme trajanja postupka je kao zainteresirana javnost i kasnije kao tužitelj u sudskom postupku upozoravao na sve nezakonitosti i propuste u postupku“, istaknuo je Denis Frančišković ispred Eko Pana.

Tražit će se i poništvanje rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Ovaj slučaj nije jedini u kojem se nisu poštovale procedure i zakoni kako bi se pogodovalo privatnom interesu.

“Zelena akcija je u ovom slučaju pružala pravnu pomoć u još jednom od nažalost čestih slučajeva izigravanja procedura i zakona radi pogodovanja privatnim interesima. Nakaradnost ove konkretne situacije najbolje ilustrira alarmantno stanje sustava procjene utjecaja na okoliš u Hrvatskoj. Procjene se provode na način da opravdavaju želje investitora, umjesto da procjenjuju je li neki zahvat prihvatljiv za okoliš ili nije. Zelena akcija je godinama radila na podizanju kapaciteta građana i udruga civilnog društva za sprječavanje šteta od takvog sustava korištenjem pravnih instrumenata. I ova presuda je dokaz da smo u tome bili uspješni, ali i dokaz snage organiziranih građana. Međutim, da bi napravili iskorak od stalnog “gašenja vatre” potrebna je volja na strani Ministarstva zaštite okoliša i energetike – sustav procjene utjecaja na okoliš i prirodu potrebno je iz temelja reformirati da bi on obavljao svoju funkciju zaštite. Ministarstvo je na potezu, a mi stojimo na raspolaganju za bilo kakvu stručnu pomoć”, zaključio je Enes Ćerimagić iz Zelene akcije.

Recikliranje starih projekata nije dobro, treba provesti procjene i studije, a sustav obrane od poplave ionako se ne može temeljiti na starim dokumentima jer za to nećemo moći ostvariti sredstva iz Europske unije. Planirani sustav obrane od poplave je neefikasan i skup te ga treba revidirati, smatraju u Eko Panu.