4 milijuna kuna uloženo u energetsku obnovu karlovačkih škola

Energetska obnova tijekom ove godine provedena na na četiri karlovačke osnovne škole – Dubovac, Švarči, Skakavcu i Rečici. U provjeru učinjenog danas su otišli predsjednik gradskog vijeća Damir Mandić i gradska pročelnica Andreja Navijalić.

Čak 4 milijuna kuna uložio je Grad Karlovac u energetsku obnovu karlovačkih škola. Ulaganja su bila u fasadu i stolariju, te rekonstrukciju krovišta. Novo ruho, ali i velike uštede tako su dobile škole Dubovac, Švarča, Skakavac i Rečica.

Cilj je, pojasnili su u Gradu, podići svijest korisnika ovih škola o uštedi energije. Na Dubovcu su obnova fasade i rekonstrukcija krovišta započeli još prošle godine, tako da su već završeni. Najviše ušteda postigla je škola na Švarči koja je račune za grijanje smanjila čak tri puta. Škola od nedavno ima novu kotlovnicu, a griju se na sječku.

Radovi na obnovi fasade i krovišta odrađeni su i na zgradama škola u Skakavcu i Rečici. U Skakavcu je plan urediti fasadu, dok Rečičaki nakon uređenja okoliša planiraju iza škole izgraditi sportsku dvoranu.