U Aquatici održan okrugli stol o lokalnom i regionalnom razvoju

“Put do razvojnih rezultata na lokalnoj i regionalnoj razini” bio je tema okruglog stola koji je danas održan u konferencijskoj dvorani Aquatike. Skup je organiziran s ciljem poticanja lokalne i regionalne vlasti na strateško promišljanje o razvoju i načinu na koji se on može ostvariti, s posebnim naglaskom na EU fondove.

Kako planirati razvoj, što se želi postići, kako i s kojim sredstvima ostvariti planirano? Da bi se dobili odgovori na ova pitanja, Poslovni tjednik Lider i Razvojna agencija Karlovačke županije Karla organizirali su u Karlovcu okrugli stol o razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Glavni izvor na koji lokalna i reginalna razina računaju kada se govori o lokalnom razvoju su Europski strukturni i investicijski fondovi, o čemu je govorio stručnjak za EU fondove pri Institutu za razvoj i međunarodne odnose Jakša Puljiz.

Lokacija održavanja ovog okruglog stola – konferencijska dvorana Slatkovodnog akvarija Aquatika, nije slučajno odabrana. Upravo karlovački akvarij dobar je primjer priče o korištenju EU fondova za lokalni razvoj, kaže Puljiz.

Važnu ulogu u realizaciji lokalnih projekata moglo bi imati i Ministarstvo državne imovine od kojeg se, u odnosu na prehodnika – Državni ured za upravljanje državnom imovinom, očekuje veći angažman na ovom polju.

Razvojem gradova i županija najbolje mogu upravljati lokalne i regionalne vlasti, a državna razina trebala bi osigurati jasan okvir za strateško planiranje i donošenje odluka. Pri tom se ne smije zanemariti ni suradnja i partnerstvo s privatnim i nevladinim sektorom, zaključak je današnjeg skupa.