Karlovac domaćin međunarodno priznatog tečaja Ayres terapije senzorne integracije

Karlovačka udruga Zvončići ovaj je vikend domaćin četvrtog, ujedno i posljednjeg modula Međunarodno priznatog tečaja Ayres terapije senzorne integracije. Završetkom ove edukacije, u Hrvatskoj će se povećati broj potrebnih terapeuta senzorne integracije, koji će potom pomagati djeci s poteškoćama poput poremećaja učenja i ponašanja, poremećaja pažnje, poremećaja iz autističnog spektra i razvojnih odstupanja.

Temelje razvoju teorije i prakse o poremećaju senzorne integracije postavila je radna terapeutkinja dr. Jean Ayres još 70-ih godina prošlog stoljeća. Prepoznala je da oštećenje senzorne integracije ometa učenje i razvoj te uzrokuje probleme u ponašanju djece s kojom je radila. Istraživanja koja je započela, a koja su nastavili te i danas provode stručnjaci iz ovog područja, pokazala su uspješnost ovog pristupa u radu s djecom različitih teškoća i dobnih skupina.

Dvodnevnom edukacijom u Karlovcu završit će prvi međunarodno priznat tečaj Ayres terapije senzorne integracije u Hrvatskoj koji se sastoji od četiri modula. Hrvatska će dobiti 34 licencirana terapeuta za rad po ovoj metodi. Među polaznicima tečaja je i jedna Karlovčanka – radna terapeutkinja Lea Črček iz udruge Zvončići. Lea radi s 30-ak djece sa senzornim teškoćama, a ova će joj edukacija biti od velike koristi.

U udruzi Zvončići ponosni su što su ovako važan tečaj uspjeli dovesti upravo u Karlovac. Naime, kabinet za terapiju senzorne integracije ove udruge jedini je takav u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, a i u cijeloj ih je Hrvatskoj tek nekoliko, unatoč velikim potrebama.