Edukacija o novim tehnologijama za školske knjižničare

Danas knjižničari uče sve, ali da bi mogli djecu poučavati moraju i sebe osposobiti. Nove tehnologije sve više se koriste i u knjižnicama, a Web 2.0 sučelje je o kojem su u karlovačkoj knjižnici učili djelatnici školskih knjižnica.

Radionicu naziva Nove tehnologije u radu s djecom i mladima organizirala je Matična služba Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić u suradnji sa Centrom za stalno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Nakon edukacije, polaznici su usvojili osnovna znanja kojima se mogu koristiti tijekom poučavanja informatičke pismenosti i kreativnog izražavanja.