Grad Karlovac dobio Odbor za energetiku

Osnovan je Odbor za energetiku Grada Karlovca  koji je savjetodavno tijelo gradonačelnika grada Karlovca za pitanja iz područja energetike i održivog razvoja. Odbor će djelovati sukladno strateškim dokumentima Grada Karlovca te trajno promišljati, artikulirati i generirati projektne ideje koje uključuju nove načine upravljanja energijom, a u svrhu šire društvene koristi.

U Odbor za energetiku Grada Karlovca imenovani su:

  1. Branko Mohorić, dipl.ing., predsjednik

  2. Žarko Latković, mag.ing.traff., zamjenik predsjednika

  3. Pavao Škaljac, ing.stroj., član

  4. dr.sc. Boris Vrbanac, dipl.ing.geol., član

  5. Hrvoje Klobučar, dipl.ing.el., član

  6. dr.sc. Vladimir Tudić, dipl.ing.el., član

  7. mr.sc. Zvonimir Gerber, dipl.ing., član