Studija prometnog razvoja Karlovačke županije pri kraju

Izrada studije prometnog razvoja Karlovačke županije bliži se kraju. Ovaj europski projekt vrijedan više od tri milijuna kuna trebao bi postaviti temelje za razvoj prometne infrastrukture županije. Danas je održana završna konferencija ovog projekta.

Od 2015. godine Karlovačka županija te Razvojna agencija Karlovačke županije-KARLA d.o.o. u ulozi partnera, proveli su razne aktivnosti u sklopu projekta, od kojih je najvažnije istaknuti sveobuhvatno istraživanje stanja o prometnom sustavu Karlovačke županije. Istraživanje je bilo ključna polazišna točka za izradu kompleksnog Prometnog modela Županije, kao i alata za daljnje planiranje i testiranje novih projekata.

Trenutno se provodi pilot projekt integriranog prijevoza od Bubnjaraca do Karlovca vlakom, a dalje autobusom. U studiji je predviđena i nabava novih prijevoznih sredstava jer sa starim prijevoznim sredstvima ne može se ući u sustav integriranog prijevoza, kaže župan Ivan Vučić.

Županijska studija mora biti u skladu s nacionalnom, ona je temelj za javljanje na projekte eu za nabavu vozila, održavanja prometnica i slično. Cilj je napraviti prometnu infrastrukturu koja će odgovarati stvarnim potrebama građana i ostalih subjekata u smislu sigurnosti, mobilnosti i kvalitete.