Dan ljudskih prava obilježen u Karlovcu

Međunarodni dan ljudskih prava danas je obilježen u Karlovcu tribinom koju je organizirala Županijska koordinacija za ljudska prava. Predavanje je održao Kristijan Kevešević iz Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Na tribini je najviše riječi bilo o diskriminaciji, odnosno što je diskriminacija i kako je prepoznati.

O ovoj je temi izdana i publikacija koja se može pronaći na stranicama Vladin ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao i pučkog pravobranitelja.

U Hrvatskoj su pravobraniteljstva nadležna za suzbijanje diskriminacije, a Ured pučke pravobraniteljice je zaprimio 284 prijave, Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je zaprimio 404 prijave, pravobraniteljica za djecu 20 i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom 18. Iz ovih podataka je vidljivo da je spol vrlo često jedna od diskriminacijskih osnova. Osim pravobraniteljstava slučajeve diskriminacije rješavaju i sudovi. Prekršajni sudovi su u 2015. godini vodili 56 postupaka, u kojima 39 slučajeva osoba proglašena krivom za počinjeni prekršaj, izvijestio je Kristijan Kevešević, te dodao da je vođeno i 219 parničnih postupaka.