Postavljena interpretacijska ploča u Marmontovoj aleji

Marmontova aleja jedan je od zaštićenih spomenika parkovne arhitekture u gradu Karlovcu. Na panju platane koja je morala biti uklonjena zbog lošeg stanja u kojem se nalazila, postavljena je interpretacijska ploča. Prije 200-injak godina posađena su stabla platana koja su morala bit iste visine i s istim razmakom. Struka je prije 50-ak godina prepoznala vrijednost ovog područja te je lokalitet zaštićen.

Vodi se briga o zdravstvenom stanju svake platane, što se ispituje posebnim instrumentima. Tako se saznaje koje mjere treba poduzeti u svrhu zaštite stabala, kaže ravnateljica Javne ustanove Darka Spudić.

Nedavno je uklonjena jedna od najvećih platana u aleji i to zbog lošeg stanja u kojem se nalazila. Postavljanje ploče financirala je Karlovačka županija, a cilj je i dalje promovirati ovo važno područje za grad, ali i županiju.

Sve ovo dio je sustavne brige koje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije Natura viva provodi već dugi niz godina.