Novi sadržaji na mrežnoj stranici OB Karlovac

Opća bolnica Karlovac zbog lakše komunikacije sa svojim pacijentima, ali i liječnicima te građanima radi na nadogradnji svoje internet stranice. Cilj je omogućiti lakši kontakt s bolničkim osobljem, ali i uključiti korisnike u izradu novih funkcija stranice.

Mrežne stranice Opće bolnice Karlovac uvijek su bile popunjenije i uređenije od većine ostalih zdravstvenih ustanova. No, sada je prepoznata potreba za novim funkcionalnostima, za prvu ruku njih četiri koje će se dalje nadograđivati i otvarati za nove. Osim što je korisnicima omogućeno lakše kontaktiranje preko izravne mail adrese, postavljena je i anketa o zadovoljstvu pacijenata, koja će se mijenjati i pokrivati razne teme. Postavljene su i informacije za pacijente. Na stranici se nalazi i kutak za liječnike, a svi navedeni sadržaji su samo početak, jer je u planu izraditi interaktivni plan kretanja po bolnici, kazao je zamjenik ravnatelja prim. dr. Vladimir Bauer.

U budućnosti na stranici bi se nalazio i forum za pacijente. Do sada se bilježi mala posjećenost stranice, no cilj je to povećati i omogućiti bolju interakciju liječnika i pacijenata. Inače, o mrežnoj stranici bolnice brigu vode zaposlenici Odjela za informatiku.

Novitete možete pogledati na:

http://www.bolnica-karlovac.hr/