“Izvjesno je da će netko plaćati cijenu kašnjenja Centra za gospodarenje otpadom!”

Povodom završetka Operativnog programa “Zaštita okoliša za razdoblje 2007.-2013.” u Osijeku je održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati. Kroz ovaj operativni program Hrvatskoj je na raspolaganju bilo 2,1 milijardu kuna europskih sredstava. Tim je novcem realizirano više od 170 projekata vezanih uz gospodarenje otpadom i vodno gospodarstvo.

Izgradnja centara za gospodarenje otpadom Kaštijun u Istri i Marišćina pored Rijeke, nastavak izgradnje centra Bikarac u Šibeniku, neki su od primjera projekata financiranih iz Operativnog programa “Zaštita okoliša za razdoblje 2007.-2013.”. U Karlovačkoj županiji iz tog je programa s 13,5 milijuna kuna financiran završetak sanacije deponija na Lemić Brdu.

U narednom periodu, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, na raspolaganju će biti još veća sredstva. Tim bi se novcem trebao financirati i Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora, kaže županijski pročelnik za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Marinko Maradin.

Na konferenciji je bilo riječi i problematici županija u kojima centri za gospodarenje otpadom neće biti izgrađeni u predviđenim rokovima. Premašivanje tih rokova sporno je jer se Hrvatska ulaskom u EU obvezala do kraja 2018. godine zatvoriti sva klasična odlagališta, pa tako i ono na Ilovcu. No, čini se da će se otpad koji nastaje u Karlovcu i nakon isteka tog roka do daljnjega ipak odlagati na postojećem deponiju.

Za odlaganje na neusklađena odlagališta predviđene su kazne, a cijenu odlaganja na takva odlagališta određivat će nadležno ministarstvo. Po svemu sudeći, tu će cijenu, preko viših računa, na kraju plaćati – građani.