Nasilje tema 2. Info dana neformalnog obrazovanja

U organizaciji Savjeta mladih grada Karlovca i udruge Carpe Diem u Centru za mlade u Grabriku održan je drugi Info dan neformalnog obrazovanja. Cilj je približiti oblike neformalnog obrazovanja mladima, a tema drugog Info dana bila je nasilje koje je prepoznato kao jedan od najvećih problema kod mladih.

Europska komisija je još 2001. godine neformalno učenje proglasila sastavnim dijelom cjeloživotnog učenja. O važnosti i mogućnostima neformalnog obrazovanja na radionici u Centru za mlade učili su tako učenici drugog i trećeg razreda Gimnazije Karlovac i Ekonomsko turističke škole.

Danas postoje brojne udruge koje pružaju različite oblike neformalnog obrazovanja, a mogućnosti za mlade koji žele doznati više i raditi na sebi ima i u našem gradu. Radi se o brojnim radionicama koje organiziraju udruge pa tako i u Centru za mlade, kao što su informatičke, glazbene, radionice stranih jezika te brojne druge.