Novi Operandum donosi analizu i preporuke financiranja ustanova i udruga u kulturi

Novi Operandum, četvrti po redu donosi financijski pregled, odnosno prikazuje koliko novca grad Karlovac troši na ustanove, a koliko na udruge u kulturi. Vidljivo je da unatoč činjenici da se puno više novca izdvaja za ustanove, udruge uspijevaju organizirati čitav niz događanja.

Operandum je nastavak dosadašnjeg rada udruga okupljenih u Ka operativu. U protekle tri godine, došlo se do podataka da je deset udruga KAoperative uz oko 3,5 milijuna kuna odradilo 120 kulturnih događaja koji imaju regionalni i državni karakter.  U isto je vrijeme za ustanove u kulutri (Gradski muzej, Gradsku knjižnicu i Zorin dom) iz proračuna izdvojeno 60 milijuna kuna.

Preporuke koje donosi novi Operandum su da Grad Karlovac jače financira neke projekte koji su prepoznati i izvan Karlovca, ali i da hrabrije i slobodno ulazi u financiranje nekih drugih projekata, poručuju iz Ka operative.

Udruge su više vezane uz projektnu logiku, ne samo kroz gradski proračun, već i razne natječaje ministarstava, ali i europskih fondova, za razliku od ustanova.

Financiranje je i u sljedećoj godini na sličnoj razini, a planovi su brojni, između ostalog u Kaoperativi se nadaju i većim pomacima pri realizaciji projekta obnove Hrvatskog doma.