Opća bolnica Karlovac ove godine obilježava 171. godinu rada

Povodom 171. obljetnice karlovačke bolnice, u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice održano je predavanje o povijesti karlovačkog zdravstva. O samim počecima organiziranog zdravstvenog sustava govorio je dr. Milan Kruhek, dok je o dr. Vladimir Cvitanović održao predavanje o znamenitom karlovačkom liječniku Milanu Nemičiću.

Karlovac je grad bogate povijesti, pa tako počeci organiziranog pružanja zdravstvenih usluga sežu još i mnogo dalje od samog početka rada današnje bolnice. Točnije u 1583. godinu kada se spominje izgradnja kuće u kojoj će biti prva bolnica, podsjetio je povjesničar Milan Kruhek.

Dio predavanja posvećen je znamenitom karlovačkom liječniku Milanu Nemičiću, koji je u Karlovac uveo modernu medicinu, a najveća mu je zasluga Ljekarski rječnik izdan u Zagrebu 1898. godine.

Sadašnji ravnatelj bolnice, dr. Ervin Jančić, osvrnuo se na aktualnu situaciju u OB Karlovac koja trenutno zapošljava 856 djelatnika, od čega 144 liječnika i 300-ak medicinskih sestara. Smatra da Karlovčani, ali i ostali građani koji gravitiraju karlovačkoj bolnici, imaju razloga biti zadovoljni kvalitetom zdravstvenih usluga koje ovdje mogu dobiti.

U sklopu predavanja prikazan je 15- minutni film o povijesti karlovačke bolnice.