Maradin: Postoji mogućnost dopune dokumentacije za CGO Babina Gora, čekamo sastanak s ministrom Dobrovićem

Vlada RH usvojila je novi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Premijer Andrej Plenković izjavio je kako je donošenje Plana preduvjet za korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u kojem je za financiranje sektora otpada predviđeno oko 475 milijuna kuna.

– Centar za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori u potpunosti ispunjava uvjete i ciljeve koji su određeni Planom gospodarenja otpadom. Plan je dao i određene mogućnosti, a to je da se u okviru Centra rade reciklažna dvorišta i centri, sortirnice, obrada biološkog otpada koji se odvojeno prikuplja. Stoga postoji mogućnost da se proširi djelatnost Centra, izjavio je županijski pročelnik Marinko Maradin.

Zbog toga postoji mogućnost da se mijenja postojeća dokumentacija, a to će vrlo lako dovesti i do usporavanja samog procesa, odnosno početak radova.

– Već godinu dana Studija izvodljivosti čeka da je ministarstvo odobri. Karlovačka županija uputila je ministarstvu zaštite okoliša i energetike službeni zahtjev za sastankom kako bi se utvrdio konačan izgled CGO-a. Dakle, moglo bi biti određenih dopuna i moramo vidjeti što te dopune znače za sami Centar, za postojeći postupak i za ukupno provođenje Plana gospodarenja otpadom, pojašnjava Maradin.

Maradin napominje i kako je najveći problem rok 31. prosinca 2018. kada bi trebalo prestati deponiranje na neusklađena odlagališta, a Plan gospodarenja otpadom u tom dijelu ništa posebno ne predviđa, osim donošenja određenih pravilnika.

– Nadam se da ćemo na području županije imati barem jedno odlagalište koje će biti usklađeno kako bi mogli nastaviti s normalnim životom, dodaje Maradin.

Na naš upit radi li se o odlagalištu na Ilovcu, Maradin odgovara da će to vrlo vjerojatno biti Ilovac budući da su mjere zaštite okoliša tamo otišle najdalje.

– Međutim, to ovisi o pravilniku kojeg će donijeti ministarstvo. Ako ne, onda nas čeka komplicirani život od trenutka zatvaranja svih deponija do trenutka otvaranja Centra za gospodarenje otpadom, kaže Maradin.

No kada će biti izgrađen, nije poznato. Već sada je jasno da vrlo vjerojatno 2018. neće biti gotov, pa ćemo otpad odlagati na neusklađena odlagališta. Plan za to predviđa naknadu koju će odrediti ministarstvo, pa će po svemu sudeći kašnjenje s izgradnjom CGO-a putem viših računa, plaćati građani.

Inače za izgradnju preostalih centara u Hrvatskoj, Plan predviđa da je potrebna milijarda i 600 milijuna kuna. Veći dio toga pokušat će se povući iz europskih fondova, pa tako i za CGO Babina Gora koji je ovim Planom određen kao građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku.