Prošle godine razminirano više od 3 milijuna m² minski sumnjivih površina

Karlovačka županija i ove godine planira razminirati velik dio minsko sumnjivih područja. Dogovoreno je to na sastanku u Hrvatskom centru za razminiranje gdje je analizirana realizacija plana razminiranja za prošlu godinu i donesen plan razminiranja za ovu godinu. U Županiji su izuzetno zadovoljni procesom razminiranja miniranih područja.

Prošle godine u Karlovačkoj županiji je razminirano nešto više od 3 milijuna kvadratnih metara minski sumnjivog prostora. S time je prošlogodišnji plan znatno premašen, a u Županiji ističu da je za to najviše zaslužan projekt Razminiranja poljoprivrednih površina.U planu za ovu godinu je razminiranje više od milijun kvadratnih metara površina. Radi se o općinama Barilović, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Rakovica, Tounj, Plaški i Saborsko.

Plan koji je imao za cilj da Hrvatska bude bez mina do 2019. godine morat će biti prekoračen. Kako kažu u Županiji, ovdje se radi o miniranim područjima, dok je više prostora koji je minski sumnjiv.

Bez obzira na prekoračenje roka završetka projekta razminiranja Karlovačka županija je jedna od rijetkih županija koja je razminirala dio površina. Čak četiri općine u našoj županiji u potpunosti su očišćene od mina.