Održan prvi seminar u okviru edukativnog projekta Razvojne agencije Karlovačke županije

U Razvojnoj agenciji Karlovačke županije održan je seminar na temu pripreme i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima iz Programa ruralnog razvoja. Zanimljivo je da je i sam ovaj seminar dio jednog europskog projekta. Naime, Razvojna agencija KARLA lani za svoj projekt “KaŽu 5 EDUKA” dobila nešto više od milijun kuna, upravo da bi potencijalnim prijaviteljima EU projekata pružila pravovremenu pomoć i potporu.

Razvojna agencija Karlovačke županije Karla dobila je krajem prošle godine bespovratna sredstva na temelju javnog poziva koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja. Sredstva su dodijeljena za projekt “KaŽu 5 EDUKA” s ciljem bolje apsorpcije novca iz europskih fondova. Tako su danas predstavnici gradova i općina u Karlovačkoj županiji mogli dobiti konkretne odgovore na pitanja vezana uz aktualne natječaje.

U Razvojnoj agenciji nadaju su konkretnim rezultatima današnjeg seminara. “Program ruralnog razvoja izrazito je interesantan jer ta sredstva nisu dovoljno povučena, a u sklopu njega se mogu sufinancirati projekti vezani uz razminiranje, vodooprskrbu i odvodnju, škole, vrtiće,  igrališta, groblja, društvenu infrastrukturu, dakle sve potrebe ruralnog područja. Pritom se ne pod ruralnim područjem ne misli isključivo na sela, već se može odnositi i na karakteristično ruralno područje te obuhvatiti cijele gradove”, kaže Danijela Peris iz Razvojne agencije KARLA.

Ujedno je predstavnicima gradova i općina prezentiran indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2017. godinu. Budući da se projekt “KaŽu 5 EDUKA” odnosi na trogodišnje razdoblje, u planu je i nastavak aktivnosti usmjerenih na edukaciju potencijalnih prijavitelja EU projekata.