101 projekt u Katalogu projekata Karlovačke županije – polovica ih je s građevinskom dozvolom

Od 61 projekta u prvom do 101 projekta ukupne vrijednosti veće od tri milijarde kuna, nalaze se u drugom izdanju Kataloga projekata Karlovačke županije kako bi budućim ulagačima, bilo domaćim ili stranima, bila pružena što bolja informacija o mogućnostima koje su im na raspolaganju. Dobra vijest je što nisu samo projekti na papiru, više od 50 posto ih ima i građevinsku dozvolu što je važno jer dobivanje ove dozvole najkompliciraniji je dio svakog projekta.

– U katalogu se nalaze i poslovne zone u kojima se nude različiti oblici partnerstva. Uz projekte javnog sektora, tu je i 30 posto projekata poduzetnika koji su u vrlo visokom stupnju pripremljenosti i koji samo traže investitora. I kada ovome dodate ono što je već sada u realizaciji, a to su projekti vrijedni više od 50 milijuna eura, onda je to sasvim pristojan potencijal razvoja Karlovačke županije. S malo više strpljenja, pameti i koordinacije te suradnje s Vladom RH u korištenju EU fondova, mislim da ćemo kroz nekoliko godina moći realizirati dobar dio projekata o kojima danas govorimo, kazao je predsjednik HGK Županijske komore Karlovac Zlatko Kuzman.

Katalog projekata pohvalila je i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

– On je izvrstan, do sada ovakav katalog imaju samo Primorsko-goranska i Vukovarsko-srijemska županija. Sada ga ima i Karlovačka županija što je zaista pohvalno. Mi ćemo i taj problem riješiti kroz bazu razvojnih projekata kao podzakonski akt gdje će onda ta baza svih projekata biti vidljiva svim ministrima, svim resorima, prije svega za novo programiranje financijske perspektive za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, s čim krećemo na godinu. Tako da mi je iznimno važno znati koje projekte imamo u projektnoj ideji, koje u pripremnoj dokumentaciji kao i one koji imaju građevinske dozvole za natječaje koji dolaze, izjavila je ministrica.

Ministrica dodaje kako i dalje postoji nezadovoljstvo korištenjem europskih fondova zbog čega se radi na pojednostavljenju dokumentacije i procedure kako bi što brže dolazili do europskog novca