Vučedolska kultura predstavljena u Arheološkom muzeju u Zagrebu

Dan Vučedola održan je danas u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Bila je to prilika da se predstavi Muzej vučedolske kulture iz Vukovara, koji čuva arheološke nalaze vukovarskog kraja. Bio je to ujedno i uvod u obilježavanje dana značajnih u vučedolsko vrijeme, zapisanih na terini iz kolektivnog groba i najava početka vučedolske nove godine koji se obilježava 21. ožujka.

Vučedol je lokalitet u blizini Vukovara u kojem su otkriveni ostaci Vučedolske kulture koja je na tom području postojala do sredine 6. tisučljeća prije Nove ere. Na tom lokalitetu pronađeno je puno urešene keramike, a najpoznatija je Vučedolska golubica, koja je izložena u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Upravo je ovdje predstavljen novi Muzej vučedolske kulture nedavno otvoren u Vukovaru. Iako Vučedolska golubica potječe iz Vukovara stalno je smještena u Zagrebu. Svega dva puta izložena je u Vukovaru. Danas je uz nju javnosti predstavljen još jedan zanimljiv vučedolski nalaz.

Prema pronađenim nalazima Vučedolske kulture može se zaključiti da su Vučedolci bili dobri astronomi. Na osnovu promatranja zviježđa stanovnici Vučedola izradili su najstariji indoeuropski kalendar. Upravo taj kalendar ukrašavali su mališani iz zagrebačkog vrtića Izvor koji su sudjelovali na jednoj od radionica u sklopu Dana Vučedola.