Seminar o javnoj nabavi u Razvojnoj agenciji

Nakon što je krajem prošle godine Vlada donijela izmjene Zakona o javnoj nabavi promijenjeni su kriteriji za odabir najboljih ponuditelja. Iz tog razloga u Razvojnoj agenciji Karla održana je edukacija o javnoj nabavi.

Cilj je bio upoznati sudionike s izmjenama u Zakonu o javnoj nabavi, osobito o ekonomski najpovoljnijim ponudama. Kriterij za odabir najboljih ponuditelja će i dalje ostati cijena, uz odgovarajuće dodatne kriterije koje će propisati sam naručitelj, a cijena će po zakonu moći biti maksimalno 90 posto ukupne strukture vrijednosti. Pritom sam naručitelj može odrediti u kojem je postotku važnost cijene kao kriterija u određenoj nabavi.

Seminar se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz potporu koju je Razvojna agencija dobila od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.