Održana posljednja radionica u okviru projekta Star Voice

U dvorani Obrtničkog centra održana je posljednja u nizu radionica u sklopu projekta Star Voice. Projekt javno-civilnog partnerstva za sudjelovanje građana i povećanje transparentnosti za revitalizaciju stare gradske jezgre Zvijezde financira EU, a provodi udruga Ka-Matrix u parnetrstvu s Gradom Karlovcem, Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, udrugom Polka i Veleučilištem u Karlovacu.

Tema posljednje radionice u sklopu projektne aktivnosti jačanja kapaciteta za predstavnike ključnih dionika bila je “Valorizacija i nadgledanje upravljačkih procesa u projektima kulturne baštine”. Karlovčanima su o ovoj temi govorili arhitekt David Kabalin koji se bavi izradom okvira za upravljanje povijesnim gradovima, izradom studija izvedivosti te osmišljavanjem projekata iz područja baštine te Petar Mišura iz šibenske gradske uprave, voditelj projekta revitalizacije tamošnje gradske jezgre.

Radionicama koje su održane u sklopu Star Voice projekta prisustvovalo je ukupno stotinjak sudionika.

U sklopu projekta Star Voice slijedi predstavljanje rezultata Gradskom vijeću i savjetovanje s građanima u gradskoj vijećnici, a 18. ožujka u planu je i šetnja s građanima kroz Zvijezdu koju će voditi studenti karlovačkog Veleučilišta.