Ove godine poticaji i za ugradnju individualnih vodomjera!

Osim sufinanciranja ugradnje individualnih mjerila potrošnje toplinske energije, Grad Karlovac ove će godine po prvi puta sufinancirati i ugradnju individualnih vodomjera. Do sada su građani koji su se odlučili na ovaj korak, trošak u cijelosti snosili sami, pa su stanovi s individualnim vodomjerima u Karlovcu još uvijek u manjini.

Ove godine, uz sufinanciranje ugradnje razdjelnika i kalorimetara za koji se natječaj raspisuje posljednjih pet godina, Grad Karlovac planira i objavu natječaja za sufinanciranje ugradnje individualnih vodomjera. Budući da je riječ o pilot projektu i tek treba vidjeti kakav će biti interes, ove je godine za njega osigurano 200.000 kuna, kaže gradska pročelnica Martina Furdek Hajdin.

U novim zgradama individualni vodomjeri su standard. No, u Karlovcu je većina stambenih zgrada izgrađena prije više od 20 godina, a do sada su se tek rijetki odlučili ugraditi ga vlastitim sredstvima. Sada će oni koji se odluče na taj korak moći stvariti sufinanciranje, a ugradnja se preporuča kako bi mogli štedjeti vodu i platiti samo onoliko koliko potroše.

Motiv građanima da se odluče na ugradnju individualnih vodomjera trebao bi biti podatak da je razdiobom utroška vode prema stvarnoj potrošnji moguće postići značajne uštede do 40 posto. Naime, na taj način svako kućanstvo mijenja svoje navike pa smanjena potrošnja vode rezultira i manjim računima.

U gradskoj upravi ističu da je Karlovac među prvim gradovima koji na ovaj način potiču energetsku učinkovitost.