HAK u Šumarskoj školi o sigurnosnom pojasu

Hrvatski autoklub i Autoklub Karlovac održali su učenicima Šumarsko-drvodjeljske škole Karlovac interaktivno predavanje. Predavanje je bilo vezano za svrsishodnost sigurnosnog pojasa u prometu. Učenici su također imali priliku vidjeti i sudjelovati u demonstraciji na simulatorima prevrtanja i sudara te time na neki način doživjeti prometnu nesreću, ali u kontroliranim uvjetima.

Hrvatski autoklub pored brojnih projekata prošle je godine započeo projekt vezan za mlade. Riječ je o interaktivnom preventivno-edukativnom programu “KLIK – navika odgovornog ponašanja”.

Nakon Tehničke škole Karlovac, HAK je ugostila i Šumarsko-drvodjeljska škola koja se rado uključuje u sve aktivnosti koje daju značaj prevenciji. Obzirom da srednjoškolci što prije žele postati vozači, ovakvo ih predavanje zanima.

Nakon predavanja uslijedila je simulacija prometne nesreće, koju su učenicima demonstrirali djelatnici Autokluba Karlovac. Da su ovakvi programi uvijek potrebni i korisni, govore statistički podaci kojima se Hrvatska ne može ponositi.

Svaki četvrti vozač koji je poginuo na hrvatskim cestama nije bio vezan pa iz HAK-a prenose i prvo pravilo međunarodne automobilističke asocijacije FIA-e, koje glasi: “VEŽI SE!”