Okrugli stol o nasilju u obitelji

Nasilje u obitelj može se dogoditi bilo kome, bez obzira na dob, spol ili stupanj obrazovanja, poručeno je između ostalog s današnjeg okruglog stola o nasilju u obitelji s posebnim naglaskom na žene s invaliditetom. Okrugli stol održan je u Gradskoj knjižnici u Ogulinu, a bio je namijenjen prije svega srednjoškolcima.

Cilj Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova je obići sve gradove i općine u županiji i objasniti mladima što je nasilje i na koji ga način spriječiti. Većina mladih nije svjesna da nasilje ne mora nužno biti samo fizičko, već može biti i psihičko, ali i ekonomsko.

 

Iako nasilje u obitelji ne zaobilazi niti jednu društvenu skupinu, najugroženije su žene s invaliditetom. Posebno je važan rad s mladima jer ih treba učiti da grade odnose zasnovane na zdravim temeljima, a ne na nasilju, kaže predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije Gordana Jurčević.

 

SOIH – mreža žena s invaliditetom provodi aktivnosti osnaživanja žena s invaliditetom kroz edukaciju i savjetovanja, a žene koje trebaju savjet mogu ga dobiti na SOS telefonu.

Na okruglom stolu uz predstavnike udruga sudjelovali su i predstavnici institucija, koje su nažalost često najslabija karika u lancu, stoga su i njihove edukacije nužne u suzbijanju nasilja.