Kroz program KAkvart bit će financirano 18 projekata

Sanacija krovišta zgrade Nogometnog kluba Šišljavić, postavljanje mini dječjeg igrališta s fitness spravama na Orlovcu, postavljanje panoa kao centralnog mjesta oglašavanja u Grabriku, sportski park na Dubovcu, uređenje dječjeg igrališta na Gazi, uređenje Ulaka u Zvijezdi. Samo su dio projekata mjesnih odbora i gradskih četvrti koji će ove godini biti financirani u sklopu projekta KAkvart.

Ove će godine biti financirano 18 projekata. Njihova vrijednost je 1,292 milijuna kuna, a 722 tisuće kuna osigurane su kroz KAkvart. Inače na natječaj je ukupno pristiglo 35 projekata. Dio onih koji nisu prošli na ovom natječaju bit će uvršteno u gradski program komunalne infrastrukture jer je potrebno odraditi određene administrativne poslove koje Grad odrađuje kao što je rješavanje imovinsko pravnih poslova.

– Jedan od tih je projekt GČ Luščić-Jamadol koja je tražila da se u sklopu dijela vojarne Luščić osigura prostor za igralište. Međutim taj projekt nije prošao jer mi u međuvremenu nismo dobili od ministarstva ono što smo tražili, a to je da nam daju taj dio vojarne na korištenje. Inače KAkvart jedinstveni je projekt u Hrvatskoj. Jednostavno smo htjeli da se odrađuju oni projekti koji su eho s terena. Kao što su ove godine povećana sredstva, nadamo se kako će se ovaj projekt širiti i dalje, poručio je na potpisivanju ugovora s predstavnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora predsjednik Gradskog vijeća Damir Mandić.