Uskoro obnova mostova Zadobarje – Tomašnica te Bukovlje – Zvečaj

Aktualni sat Županijske skupštine danas je bio u znaku mostova. Od ravnatelja Županijske uprave za ceste Borisa Kozjana mogli smo čuti da će mostovi od Tomašnice prema Zadobarju te od Bukovlja do Zvečaja vjerojatno biti sanirani ovog ljeta. Most u Pokupju u nadležnosti je Hrvatskih cesta, ponovio je Kozjan.

Čak tri vijećnika iz tri različite stranke postavljala su pitanja vezana uz mostove. HDZ-ovog Ivana Uđbinca zanimali su oni u Tomašnici te u Gornjem Pokupju, HSP-ov Juraj Škrtić zatražio je da mu se odgovori je li most u Bukovlju na redu za sanaciju ili će biti zatvoren, dok je SDP-ov Stjepan Mikulandrić ponovio pitanje o mostu u Tomašnici. Obavljen je sastanak s gradonačelnikom Karlovca Damirom Jelićem te gradonačelnicom Ozlja Gordanom Lipšinić, rekao je Kozjan. Postignut je dogovr da se ide u tripartitno financiranje, a ŽUC je osigurao 1,3 milijuna kuna.

Što se tiče mosta u Pokupju on je u nadležnosti Hrvatskih cesta, podsjetio je Kozjan te istaknuo da je ŽUC napravio svoj posao te je potrebna dokumentacijaq napravljena još 2012. godine, Hrvatske ceste su nakon toga trebale otkupiti zemljište i početi izgradnju novog mosta preko Kupe. No, to se do danas nije dogodilo. Most u Bukovlju će pak vjerojatno biti riješen istim modelom kao i onaj u Tomašnici.

Ovih se dana rade nužni popravci kako bi most ostao u funkciji, no ovog je ljeta velika vjerojatnost da će i most u Bukovlju zasjati novim sjajem, poručio je Kozjan.