Otvorene prijave na radionicu “Simulacija razmjene mladih”

Europe Direct centar (EDIC) Karlovac u suradnji s udrugom Carpe Diem organizira radionicu pod nazivom „Simulacija razmjene mladih“. Tema simulacije biti će aktivno građanstvo, a njome se mladima s područja Karlovačke županije želi dati prilika da iskuse kako bi izgledao jedan dan razmjene mladih koje inače organizira i provodi udruga Carpe Diem na području grada Karlovca. Radionica će se održati u petak, 28. travnja, u Knjižnici za mlade, od 9  do 18 sati.

Svrha događanja je prezentirati mladima kako bi mogla izgledati stvarna razmjena. Prilika je to da mladi steknu uvid u aktivnosti koje bi se na razmjeni događale u internacionalnom okruženju i na stranom jeziku te poticaj na daljnje sudjelovanje u aktivnostima neformalnog i informalnog stjecanja znanja kroz rad udruga, udruženja, škola i sl. Simulacijom se također želi potaknuti mlade na sudjelovanje u raznim programima i aktivnostima koje im se nude, upoznavanje s raznim mogućnostima, istraživanje vlastitih potencijala i mogućnosti, osnaživanje za volonterstvo, stvaranje kontakata koji će im omogućiti daljnje uključivanje u rad lokalne i europske zajednice kroz aktivno uključivanje u razne aktivnosti itd., poručuju iz EDIC-a i Carpe Diema.

Ovu simulaciju će voditi Aleksandra Podrebarac, predsjednica udruge Carpe Diem i voditeljica Centra za mlade. Događanje je namijenjeno svim zainteresiranim osobama od 18 do 30 godina. Sudionicima događanja će biti pokriveni troškovi sudjelovanja za doručak, ručak, radne materijale i prostor.

Organizatori mole zainteresirane da svoju prijavu za događanje izvrše na e-mail adresu: info@edickarlovac.eu najkasnije do 21. travnja. U prijavi je potrebno napisati ime, prezime i kontakt telefon. Predviđeno je dvadeset sudionika radionice pa će se sudionici birati po brzini prijave. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 047/ 649 – 250.