Danas odluka o raspisivanju lokalnih izbora

Vlada bi danas na sjednici trebala donijeti odluku o raspisivanju lokalnih izbora za nedjelju, 21. svibnja. Odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu 20. travnja nakon čega počinju teći svi rokovi za provedbu izbora koji se raspisuju za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.