Edukativni program iz EU programa Kreativna Europa

Desk Kreativna Europa u suradnji s Gradom Karlovcem organizira edukativni program “Kreativni proces” kojim se želi potaknuti sudionike na inovativno razmišljanje i osposobiti ih za prijave na EU natječaje. Nije potrebno imati osmišljen projekt već će polaznici na kraju trećeg susreta imati fiktivnu ili pravu prijavu za program Kreativna Europa.

Prva radionica na rasporedu je u ponedjeljak, 24. travnja u 10 sati u Maloj gradskoj vijećnici. Interaktivna radionica “Kvantitetom do kvalitete” podrazumijeva rad u grupama, a kroz različite metode otvara sudionike prema razvijanju ideja i osmišljavanju projekata.

U lipnju će sudionici imati priliku analizirati i proučavati različite primjere dobrih praksi prijavljenih projekata, kroz materijale i radne zadatke na licu mjesta, s gostom predavačem.

Posljednja će radionica biti u rujnu kada će se raditi na prijavi. Ideja je praktično upoznavanje sudionika s ispunjavanjem prijavnice za natječaj.