Pokop ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja Marijana Raužana

Na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu 12. travnja je identificiran hrvatski branitelj iz Domovinskog rata Marijan Raužan, rođen 20. svibnja 1952. godine, iz Cvitovića, pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova RH, smrtno stradao 18. studenog 1991. godine u Staroj Gradišci.

Pokop posmrtnih ostataka pokojnog Marijana Raužana biti će u petak, 21. travnja, u 16 sati na mjesnom groblju u Cvitoviću kraj Slunja.