KABA

Raspuštena lokalna predstavnička tijela – počeli teći svi izborni rokovi

Raspuštena su lokalna predstavnička tijela. Mandati načelnika, gradonačelnika i župana ostaju dok na dužnost ne stupe novi. Od danas, pa do ponoći 4. svibnja u 576 nadležnih izbornih povjerenstava moraju prispjeti prijedlozi kandidacijskih lista. Povjerenstva potom imaju rok od 48 sati da sastave i objave sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkih tijela te za izbor načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika. Danom objave zbirnih lista počinje izborna kampanja koja traje do ponoći 19. svibnja ili 14 dana. Izborna šutnja, vrijeme u kojem je zabranjena promidžba, kao i objava privremenih rezultata te procjena rezultata, trajat će cijelu subotu 20. svibnja te u nedjelju 21. svibnja do 19 sati, kad se zatvaraju birališta. Od danas u prodavaonicama Narodnih novina mogu se kupiti obrasci za kandidiranje i provedbu izbora. Na svibanjskim ćemo izborima birati članove predstavničkih tijela – vijeća i skupština, općina, gradova i županija, te općinske načelnike, gradonačelnike i njihove zamjenike.

Gradsko izborno povjerenstvo je u sjedištu gradske uprave Karlovca, Banjavčićeva 9.

Kontakti Gradskog izbornog povjerenstva su:
telefon: 047 628 154
fax: 047 628 182
e-mail: gip.karlovac@izbori.hr 

 

omicron