Građani dobivaju priliku aktivnije se uključivati u procese donošenja odluka

Leader mreža Hrvatske, u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, organizirala je radionicu o urbanoj primjeni metodologije uključivanja partnera na lokalnoj razini. Europska komisija u novom programskom razdoblju nakon 2020. godine najavljuje obveznu primjenu ove metodologije, koja građanima omogućuje snažnije korištenje mehanizama sudjelovanja u kreiranju i provođenju lokalnih strategija i programa razvoja.

Leader mreža Hrvatske provodi projekt naziva ”Primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih” u okviru kojeg provodi edukacije članova savjeta mladih prvenstveno iz gradova. Naime do sada se jače uključivanje mladih poticalo na ruralnim područjima, a sada se to predviđa i u urbanim sredinama, odnosno u gradovima koji bi trebali imati urbane LAG-ove i na taj način imati već zajamčene alokacije pri nekom strukturnom fondu, kazao je predsjednik Leader mreže Milan Medić

– Mladi su zapravo slabo upoznati sa metodologijama koje im omogućavaju sudjelovanje u procesima na lokalnoj i regionalnoj razini, stoga je važno ih poznati i potaknuti da postanu aktivniji u svojim zajednicama, dodala je Dorina Sraka iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Kao dobar primjer primjene CLLD metodologije naveden je Grad Karlovac i projekt Star Voice u kojem su građani imali priliku dati svoje mišljenje na temu revitalizacije Zvijezde.