Nekadašnja vojna ambulanta konačno dodijeljena Karlovačkoj županiji

Usprkos krizi vlasti u državi, Vlada je danas donijela rješenje na koje Karlovačka županija već dugo čeka. Radi se od dodijeli objekta koji je do sada bio u državnom vlasništvu, a Županija ga planira prenamijeniti za potrebe proširenja Doma za starije i nemoćne Sveti Antun.

Proširenje umirovljeničkog doma na susjednu zgradu, odnosno lokaciju nekadašnje vojne ambulante, Karlovačka županija planira već godinama. Ovaj objekt u Zvijezdi do danas je bio u vlasništvu države, točnije Ministarstva obrane. No dobre vijesti konačno su stigle, rekao nam je župan Ivan Vučić.

Osim samog proširenja doma, Županija je ovim darivanjem dobila obvezu urediti prostor u Domobranskoj u koje će se preseliti Područni odjel financija Zapovjedništva Kopnene vojske. To će koštati 100.000 kuna, a što se pak tiče prenamjene ovog prostora u objekt prikladan za smještaj starijih osoba, čekat će se raspisivanje natječaja za sredstva EU. U Županiji se nadaju da će se to dogoditi do kraja ove godine.

Iako se naglasak sve više stavlja na izvaninstitucionalnu brigu o starijoj populaciji, čiji je cilj omogućiti ljudima visoke dobi što kvalitetniji život i ostanak u njihovim vlastitim domovima, lista čekanja za smještaj u Svetom Antunu sve je duža. S obzirom na sve starije stanovništvo u našoj županiji, jedno je sigurno – potrebe za smještajem u institucije ove vrste u budućnosti će samo rasti.