Ozaljskim udrugama oko milijun kuna gradskih potpora

Čak 37 projekata udruga koje djeluju na području Ozlja dobilo je nešto više od milijun kuna u sklopu Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2017. godini. Riječ je o projektima za razvoj organizacija civilnog društva, projektima u kulturi, projektima pogrebnih društava, te vjerskih zajednica.

U Gradskoj vijećnici u Ozlju potpisani su ugovori s predstavnicima udruga koje će dobivena sredstva koristiti. Riječ je o 27 udruga koje su dobile novac za 37 projekata. Zanimljivo je da je prošle godine Grad sufinancirao 25 projekata s oko 550 tisuća kuna.

Ozaljske udruge navikle su se na činjenicu da se za sredstva za svoj rad moraju boriti putem raznih natječaja. Zato je ove godine i više prijava, pa tako i više novca, kaže gradonačelnica.

Dodajmo da su potpore u cilju razvoja organizacija civilnog društva udruge dobile 179 tisuća kuna, projekti u kulturi 200 tisuća, pogrebna društva 349 tisuća, te Župni ured Sv. Vida 40 tisuća kuna.