Ministar Butković: Gradnja mosta u Mahičnom kreće iduće godine

Stanovnici Mahična i Gornjeg Pokupja već duže vrijeme čekaju na izgradnju novog mosta na rijeci Kupi. Da će se iduće godine krenuti u gradnju novog mosta, najavio je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Jedini most koji povezuje ova dva naselja prometna je žila kucavica za tisuće ljudi koji žive na ovom prostoru. Most je dotrajao, te je zbog sigurnosti zabranjen prolaz velikim kamionima.

Ministar je uz most u Mahičnom posjetio dvije važne prometne lokacije u našoj županiji. Posjetio je radove na obnovi državne ceste D1 u Tušiloviću, te govorio o mogućnosti dovršetka gradskog prstena.

  • U suradnji s Gradom Karlovcem i  Hrvatskim cestama moramo iznaći mogućnost da se krene u investiranje izgradnje gradskog prstena, budući da postoje projekti. No, imovinsko- pravni odnosi nisu riješeni, ali i to ćemo rješavati, kazao je  Butković.

Sve ove investicije, dodao je ministar, nalaze se u planu građenja Programa građenja i održavanja javnih cesta koji je danas usvojila Vlada republike Hrvatske. Riječ je o ulaganjima od 17 milijardi kuna za razdoblje do 2020. godine.