HSS-ovi kandidati danas na Velikoj Jelsi o poljoprivredi i turizmu

HSS je danas predstavio svoj program razvoja poljoprivrede i turizma. Smatraju da su potrebna veća ulaganja u ruralne dijelove grada. Najavljuju da će se zalagati za bolje održavanje poljskih puteva, ali i rješavanje brojnih problema stanovnika ruralnog područja u kojem živi velik broj Karlovčana.

Jedan od prioritetnih problema koje treba riješiti na Velikoj Jelsi je obnova mosta koji ih spaja s Hrnetićem. HSS-ovi kandidati su obećali su da će pokušati riješiti i problem poplava u Brodarcima, poraditi na uređenju poljskih puteva, ali i potaknuti raspravu o izgradnji dječjih vrtića u ruralnim područjima.

Dodali su i kako je potrebno povećanje subvencija za poljoprivredne proizvođače te da treba raditi i na daljnjem razvoju turizma. Pozivaju građane da izađu na izbore i prepoznaju njihove aktivnosti i program.