Izložba s Foto dana mladih u osam zemalja

Izložba fotografija sudionika Foto dana mladih obilazi 9 gradova u 8 zemalja svijeta. Postavljena je istovremeno u Brazilu, Nizozemskoj, Bugarskoj, Francuskoj, Makedoniji, Kosovu, Litvi i Hrvatskoj. Dio je projekta “Globalne izložbe mladih fotografa”, a prikazuje prirodne i kulturne ljepote Hrvatske. Time osim promocije mladih fotografa, promovira i Hrvatsku.

Ovo je izložba fotografa koji su prije sudjelovali na Foto danima mladih, putujuća je, ali je postavljena istovremeno u osam zemalja svijeta.

Foto dani mladih su započeli prije sedam godina kao nacionalni festival, pred tri godine su postali regionalni, a ove su godine otvorili prvi put međunarodnu konkurenciju.

Izložba je dio projekta “Globalne izložbe mladih fotografa”, prilagođena je pojedinom izložbenom prostoru, a u fondu je od 20 do 40 fotografija. Domaćin u Karlovcu joj je Centar za mlade Grabrik, gdje se svakodnevno do kraja svibnja mogu razgledati fotografije 11 mladih nagrađivanih autora.