Mobilna aplikacija E-Čistoća Karlovac

Zelena mobilna aplikacija za pametne telefone E-Čistoća Karlovac i sustav za evidentiranje kanti putem bar-kod čitača montiranih na kamion predstavljeni na Odlagalištu otpada Ilovac.

E-Čistoća Karlovac, uz riječku E-Otpadnici, prva je mobilna aplikacija ove vrste u Hrvatskoj. Osim informativno-edukativne funkcije, omogućuje izravnu interakciju građana sa Čistoćom.

Putem nje građani mogu imati uvid u lokacije za odlaganje otpada, iskoristivog otpada, raspored odvoza, mogućnost prijave neispravnog ili oštećenog kontejnera ili kante. Također, građani će moći prijaviti divlju deponiju ili onečišćenje, kao i rezervirati svoj termin odvoza glomaznog otpada jednim klikom, ističe direktor Čistoće Damir Jakšić.

Zelena aplikacija E-Čistoća Karlovac je prilagođena svim tipovima pametnih mobilnih telefona, a može se besplatno preuzeti putem Play Storea ili App Storea.

Napore koje su uložili svi koji su sudjelovali u realizaciji ove ideje pohvalila je gradska pročelnica Andreja Navijalić, istaknuvši kako ona doprinosi dosadašnjoj edukaciji i otvaranju prema građanima.

Predstavljen je i sustav za evidentiranje kanti i kontejnera putem bar kod čitača montiranih na kamion, jedinstven u Hrvatskoj, koji je trenutno u probnoj verziji.