Bogata duhovna baština Jaskanskog dekanata

Knjiga Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja – svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa jaskanskog dekanata promovirana je u Pastoralnom centru župe svetog Nikole u Jastrebarskom. Ideja za ovu knjigu javila se prije pet godina, a autor Anđelko Košćak kaže kako ona nije kraj već samo početak novih istraživanja.

Dekan jaskanskog dekanata prečasni Stjepan Rožanković i prečasni Anđelko Košćak na ideju o pisanju ove knjige su došli prije pet godina. Najprije su planirali samo brošuricu o duhovnim zvanjima u jaskanskoj župi, ali pokazala se potreba za detaljnijim istraživanjem i nastala je ova vrijedna knjiga.

U procesu nastanka knjige autor Anđelko Košćak je istaknuo nedostatak kontinuiranog posvećenja jer ju je pisao uz obavljanje vrlo odgovorne dužnosti u Zagrebačkoj nadbiskupiji, ali je ustrajao uz puno ljubavi.

U knjizi je obrađeno razdoblje od 15. stoljeća do danas, na više od 500 stranica teksta obuhvaćeno je 13 župa jaskanskog dekanata.

Kršćanska sadašnjost i Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom suizdavači su sa Župom svetoga Nikole i imaju zajedničko zanimanje za ovo izdanje.

Čestitke i zahvalu za uloženi trud autoru, nakladnicima i recenzentima uputio je pomoćni biskup zagrebački monsinjor Ivan Šaško, koji je ujedno bio delegat nadbiskupa Bozanića.

Na predstavljanju je zaključeno da u Hrvatskoj nema slične monografije i da se radi o djelu važnom ne samo na lokalnoj, već i na nacionalnoj razini.