Konstituirano dugoreško Gradsko vijeće

Nastavlja se niz konstituirajućih sjednica. I Duga Resa je dobila novi saziv Gradskog vijeća. Čini ga šest HSS-ovih vijećnika, šest HDZ-ovih, dva SDP-ova i po jedan vijećnik Živog zida, AUZ-a i Kandidacijske liste grupe birača. Vijećem će predsjedati novoizabrani predsjednik, SDP-ov Ivan Moguš, s potpredsjednicima, HSS-ovim Mijom Ivanićem i HDZ-ovom Ljiljanom Galić.

Prema sili zakona vijećnicima koji su izabrani u izvršnu vlast, mandati su stavljeni u mirovanje. Tako su Tomislav Boljar koji je izabran za gradonačelnika i Miroslav Furdek te Katarina Srakočić koji su izabrani za zamjenike gradonačelnika dobili zamjenike u Gradskom vijeću. To su Borna Grgurić, Danijela Salopek i Ivan Moguš.

Upravo je SDP-ov Ivan Moguš, s deset glasova za i sedam uzdržanih, izabran za novog predsjednika Gradskog vijeća Duge Rese. Pozvao je sve vijećnike, posebno novoizabrane, da dobro prouče Poslovnik i Statut jer će im to olakšati rad u Vijeću. Novi predsjednik čestitao je na izboru Tomislavu Boljaru i njegovim zamjenicima te im je sugerirao da sve odluke i prijedloge donose na vrijeme kako bi se vijećnici mogli dobro pripremiti.

Gradonačelnik Tomislav Boljar je istaknuo kako će gradske službe vijećnicima, kao i svim građanima, biti na raspolaganju za sve upite i upute. Boljar je čestitao svima izabranima na izuzetno časnom poslu jer biti vijećnik znači utjecati na 11 tisuća 150 duša u Dugoj Resi. Idemo utjecati zajedno, pozitivno, zaključio je.