Petračić ustraje u traženju odgovora od gradonačelnika Mandića

132

Nastavlja se javna prepirka na relaciji nezavisni vijećnik Davor Petračić – gradonačelnik Karlovca Damir Mandić vezano uz temu komunalne naknade.

“Po kojem članku Odluke o komunalnoj naknadi Hotel Central ne treba plaćati komunalnu naknadu?”, “Po kojoj logici i čijem stručnom mišljenju je Hotel Central ruševan objekt ili ruševina?”, “Kojim člankom Odluke o komunalnoj naknadi je ruševni objekt sa građevinskim zemljištem u cijelosti oslobođen od komunalne naknade?”, “Po kojoj logici nekretnina u Šimunićevoj 2 predstavlja stambeni objekt kada je objekt srušen, a preostalo zemljište je u vlasništvu HDZ-a i nema ga na popisu pravnih osoba koje su obveznici komunalne naknade?”

Ova pitanja nezavisni vijećnik Davor Petračić javno je uputio karlovačkom gradonačelniku nakon što su prošla dva tjedna od njihove javne prepiske vezano uz ove teme. Petračić poziva gradonačelnika da i u ovom slučaju nastavi s praksom otvorene komunikacije koju je, podsjeća, isticao u svojoj kampanji.

Na odgovor iz ureda gradonačelnika nismo čekali dugo. Poručuje da će predložiti da komunalna naknada bude tematska točka sljedeće sjednice Gradskog vijeća te Petračića poziva da dođe u Gradsku upravu kako bi razjasnio nejasnoće