Odvojeno prikupljanje otpada uskoro postaje obaveza, previđene i kazne za prekršitelje

563

Od danas do 8. siječnja trajat će javni uvid u Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Karlovca. Cilj je upoznati javnost s načinima i uvjetima budućeg pružanja ove usluge i omogućiti dostavljanje mišljenja i primjedbi.

Nakon što je 1. studenog na snagu stupila Vladina Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, Grad Karlovac i gradska tvrtka Čistoća izradili su prijedlog Odluke o otpadu čiji je nacrt od danas na javnom uvidu. Odluka koja predviđa odvojeno prikupljanje miješanog, biorazgradivog, reciklabilnog, problematičnog i glomaznog otpada, Čistoću će zbog obveze nabavke novih kanti i vozila koštati čak 10 milijuna kuna. Taj novac nadaju se povući iz EU fondova.

Ono što građane najviše zanima jest kako će se novi način pružanja usluge odraziti na njezinu cijenu. Iako su projekcije rađene, s tim podatkom za sada ne idu u javnost. Poznata je samo formula po kojoj će se cijena računati.

“Cijena će biti razmjerna količini predanog miješanog komunalnog otpada, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja. Strukturu cijene činit će cijena usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obavezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne”, rekla je direktorica Čistoće Josipa Škrtić Pucarević. Odredbama o ugovornoj kazni predviđene su kazne od 200 kuna ako korisnik, primjerice, u slučaju povećane potrebe za korištenje javne usluge iznad obvezne minimalne usluge ne koristi propisno označene vrećine, pa sve do 3.000 kuna za navođenje netočnih i lažnih podataka o korištenju nekretnine u izjavi o načinu korištenja usluge.

Vezano uz gospodarenje otpadom, pred svima nama su velike odluke i promjene u navikama, poručuje gradonačelnik Damir Mandić. Na razdvajanje otpada gradonačelnik prije svega poziva javne ustanove kako bi svojim primjerom građanima pokazale da je moguće to organizirati.

Javni uvid u nacrt Odluke traje do 8. siječnja, a nakon toga će naći pred gradskim vijećnicima koji ju moraju usvojiti do 1. veljače. Potom će Čistoća donijeti cjenik, koji će predložiti gradonačelniku, a novi cjenik stupa na snagu 30 dana od njegova blagoslova.