Otvorena izložba “Dva mlina na Kupi”

1,104

Izložba Dva mlina je informativno-edukativnog karaktera, a prikazuje dva mlina na rijeci Kupi, u naseljima Brodarci i Donje Pokupje. Svi zainteresirani mogu u izložbenom prostoru Starog grada Dubovca pogledati što je svojim fotoaparatom zabilježio Dinko Neskusil.

Ovi su mlinovi jedini preostali mlinovi koji su bili pokretani snagom vode na rijeci Kupi na današnjem području grada Karlovca, a danas nisu u funkciji. Izložbom je prikazano njihovo sadašnje stanje, a objektiv karlovačkog fotografa Dinka Neskusila zabilježio ih je serijom fotografija Utihla meljava.

Uz izložbu je priređen edukativni program u kojem će se kreativnim radionicama i stručnim vodstvom te radnim listićem učenicima osnovnih škola približiti ova tema. Prigodom otvorenja izložbe promovirani su i prigodni suveniri izložbe koje je, kao i prateće publikacije, vizualno oblikovao Josip Vrančić.