Centar kompetencije Karlovačke županije – ulaganje u najveće potencijale

552

Župan Damir Jelić i njegova zamjenica Vesna Hajsan Dolinar ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak predstavili su projekt Centra kompetencije Karlovačke županije u sektoru strojarstva, elektrotehnike i računarstva. Trebao bi biti smješten u Tehničkoj školi i dijelu prostora Oružane, a sadržavao bi najmoderniju opremu.

Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo mogućnost otvaranja Centara kompetencija po županijama, Karlovačka županija se aktivno priremala. Proveli su istraživanje u suradnji sa županijskom gospodarskom i obrtničkom komorom te Zavodom za zapošljavanje na temelju čega su utvrdili kako su sektori koje je najpotrebnije razvijati u našoj županiji strojarstvo, elektrotehnika i računarstvo.

Župan Jelić i zamjenica Hajsan Dolinar ministici Divjak detaljno su razradili plan našeg Centra kojemu bi svrha bila prije svega strukovni program Tehničke škole. U tijeku je izrada natječajne dokumentacija, a prijavit će se na natječaj Ministarstva u ožujku.

Vrijednost je oko 40 milijuna kuna. Predviđeno je uređenje prostora Tehničke škole i dijela Oružane te nabava najsuvremenije opreme za razvoj navedenih sektora. Otvaranjem Centra kompetencije predviđeno je i osposobljavanje stručnih kadrova, što je također predviđeno u projektu.

Prema riječima zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar, Centar kompetencije uklapa se i u Mrežu škola Karlovačke županije jer je cilj pripremiti djecu za tržište rada, a ne za Zavod za zapošljavanje.