Nova usluga za starije osobe s područja Duge Rese

343

Starije osobe s ruralnih područja Duge Rese i okolnih općina od početka ove godine na raspolaganju imaju novu uslugu. Radi se o projektu Crvenog križa i Grada Duge Rese kojim je starijim osobama omogućena veća mobilnosti, odnosno besplatan prijevoz iz njihovih domova.

Uslugu mogu koristiti prilikom odlaska liječniku ili u nabavku namirnica. Projekt će se provoditi do kraja listopada, obuhvatit će 80-ak korisnika, a cilj je da se i nakon tog razdoblja nastavi u nekom obliku.

Projekt je vrijedan 95 tisuća kuna, a sa 65 tisuća sufinancira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Potrebe na terenu su jako velike, jer se radi i o teritorijalno velikom prostoru. Kombi može prevesti osam osoba, a prema psotojećem planu iz Barilovića, Netretića, Bosiljeva i Generalskog Stola prema Dugoj Resi mjesečno su organizirana dva prijevoza.