Gradski muzej i Aquatika potpisali Sporazum o suradnji

Gradski muzej i Aquatika potpisali su Sporazum o suradnji na formiranju ihtiološke zbirke. Cilj je prezentirati riblju faunu, prije svega karlovačkog područja, široj javnosti. Trenutno su u zbirci četiri primjerka ribe, a radi se o pastrvi, deveriki i sibirskoj jesetri.

Gradski muzej do sada nije imao ihtiološku zbirku, a kako su uvijek otvoreni za suradnju s ostalim ustanovama, tako je došlo i do ove s Aquatikom. Grad Karlovac daje podršku svakom obliku suradnje između ustanova, tako je i u ovom slučaju, naglasila je zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić pri potpisivanju Sporazuma.

Ribe koje će biti smještene u depou gradskog muzeja, sudjelovat će i na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu.